Luong, Huynh Vu Thanh, Ngọc Hân Nguyễn, Gia Hân Khưu, Yến Pha Bùi, Quang Quốc Việt Thiều, Truong Ngoc Mai Ngo, and Thi Bich Quyen Tran. 2022. “Preparation of Fe3O4/HAp Nanoparticles from Eggshells With Highly Adsorption Capacity for Methylene Blue”. Can Tho University Journal of Science 14 (2):18-27. https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.015.